Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů Stadionu Přátelství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů Stadionu Přátelství zadávané zadavatelem Fotbalová asociace České republiky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fotbalová asociace České republiky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů Stadionu Přátelství

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o revitalizaci stávajícího stadionu, kde je navržen atletický ovál s poloměrem 36,5 m dle pravidel IAAF 400 m dlouhý 8+6 s atletickými sektory technických disciplín, vše s umělým polyuretanovým povrchem certifikovatelný na min. stupeň IAAF „Class 2“, a fotbalová vytápěná hrací plocha s přírodním trávníkem dle pravidel UEFA 105x68 m a výběhy (109x72,4 m celkem). V rámci stavby budou původní polyuretanové povrchy odstraněny včetně podkladních asfaltových vrstev do hloubky min. 370 mm a odtěžena celá část hrací plochy do hloubky min. 350 mm. Nové umělé LED osvětlení sportovních ploch je navrženo na čtyřech nových stožárech s využitím původních pilotových základů a s intenzitou 600 luxů na ploše.
V severním oblouku je navržen 2x sektor pro skok o tyči, sektor pro vrh koulí na travnatou plochu, sektor pro hod oštěpem (délka rozběhu 36,5 m) a vodní příkop. V severozápadním rohu, mimo ovál je umístěn tréninkový sektor vrhu koulí. V jižním oblouku jsou umístěny 2 sektory pro skok vysoký, sektor pro hod diskem s ochrannou sítí napnutou na žárově zinkovanou konstrukci, sektor pro vrh koulí na travnatou plochu a sektor pro hod oštěpem (délka rozběhu 30 m). Na východní straně vně oválu je umístěn třídráhový sektor pro skok daleký a trojskok. Atletický ovál je lemován z jižní, severní a západní strany žárově zinkovaným oplocením o výšce 1100 mm a chodníkem, tvořeným betonovou dlažbou.
Bude upravena pláň, postaveny betonové základy pod klece a oplocení, vybudováno souvrství hrací plochy včetně umělé závlahy a položení přírodního travnatého koberce, vybudováno souvrství atletických ploch včetně položení nového monolitického polyuretanového povrchu. Sportovní plochy budou nově odvodněny do sběrných kanálků, štěrbinových žlabů, plošných drenáží a liniových drenáží zaústěných do vsaků. Na ploše budou provedeny slaboproudé a silnoproudé rozvody včetně šachet a podchodů pod tratí. Taktéž je počítáno s místy pro cílové kamery v místě cílů na obou rovinkách s přenosem dat do kanceláře závodů. V severní části stadionu bude proveden nový kolektor pro systémový rozvod inženýrských sítí v areálu stadionu.
Součástí revitalizace je demolice, nevhodně umístěné, dočasné stavby šaten v severovýchodním rohu stadionu, půdorysně 10x13 m o výšce 10 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212221-1, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 6 – Břevnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

66 100 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

64 000 274,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

9. 3. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů Stadionu Přátelství.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap