Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Tepelné úspory Slunce zadávané zadavatelem Finservice CZ s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Popis informace či souboru

ve smlouvě o dílo je mylně uvedeno v Preambuli Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení na stavební práce s názvem „Tepelné úspory Venuše“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto Objednatel se zhotovitelem jako vybraným uchazečem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“).

Uchazeč může upravit na Tepelné úspory Slunce

Datum uveřejnění

28. 7. 2020

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap