Měření a regulace výrobních a stáčecích procesů linky na zpracování odpadních olejů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Měření a regulace výrobních a stáčecích procesů linky na zpracování odpadních olejů zadávané zadavatelem FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Měření a regulace výrobních a stáčecích procesů linky na zpracování odpadních olejů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: Návrh a realizace HW a SW pro měření a regulaci výrobních a stáčecích procesů linky pro zpracování odpadních olejů včetně dodávky měřících prvků a akčních členů (teploměry, tlakoměry, ventily atd.).

Technologie předpokládá ovládání a řízení: ventilů (164 ks), čerpadel s proměnnými otáčkami (13 ks), vah (16 ks) a snímačů rozhraní (4 ks). S přebíráním informace od bezpečnostního systému.

Funkce a technické zapojení je zakresleno v technologickém schématu.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí: 10 mil. Kč bez DPH.
Předmět plnění (dodávky) musí odpovídat technickým požadavkům uvedeným v přílohách:

- Schéma technologie MaR nové haly + půdorysy – příloha č. 6
- Technické zadání - příloha č. 7

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

U Dvora 1101, 687 51 Nivnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2023, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: 736674262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Měření a regulace výrobních a stáčecích procesů linky na zpracování odpadních olejů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace - komplet 7. 3. 2023 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 28. 3. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap