Rekonstrukce bývalého objektu JZD MANKOVICE na nové výrobní prostory společnosti FIBRES s.r.o. - práce před dokončením stavby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce bývalého objektu JZD MANKOVICE na nové výrobní prostory společnosti FIBRES s.r.o. - práce před dokončením stavby zadávané zadavatelem FIBRES s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

FIBRES s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce bývalého objektu JZD MANKOVICE na nové výrobní prostory společnosti FIBRES s.r.o. - práce před dokončením stavby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je realizace díla „Rekonstrukce bývalého objektu JZD MANKOVICE na nové výrobní prostory společnosti FIBRES s.r.o. - práce před dokončením stavby“ dle projektové dokumentace.
Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutno provést nezbytná opatření, která nebylo možno zjistit ve fázi projektové přípravy a projevily se až při realizaci stavby. Jedná se zejména o zajištění odstranění původní zeminy a betonové mazaniny – nášlapné vrstvy, která je vlivem průsaku močovin kontaminována, tudíž neprosto nevhodná pro založení nové sklady podlah. Hladina podzemní vody je výš než úroveň základové spáry. Stávajícími základy prostupuje vlhkost do nosných stěn i podlah. Při probíhajících stavebních pracích došlo k porušení statiky stropní konstrukce (stávající klenbové stropy). Při realizaci stavby bylo zjištěné, že část objektu je neočekávaně podsklepená. Stropy jsou klenbovité, cihelné. Stav stropů je nevyhovující. Dřevěný trámový strop ve skladu (místnost s označení č. 120) je nevyhovující.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

484189

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Moravskoslezský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce bývalého objektu JZD MANKOVICE na nové výrobní prostory společnosti FIBRES s.r.o. - práce před dokončením stavby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 2. 5. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky 2. 5. 2014 Zobrazit
příloha ZD 2. 5. 2014 Zobrazit
příloha ZD 2. 5. 2014 Zobrazit
smlouva 12. 6. 2014 Zobrazit
písemná zpráva 12. 6. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap