Zřízení datových center

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zřízení datových center zadávané zadavatelem FIBERNET, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

FIBERNET, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zřízení datových center

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka vybavení a propojení 2 ks datových center (Datové centrum I a Datové centrum II) včetně instalace a propojení dále jen „technologie“ v rámci projektů „Výstavba datového centra se sdíleným početním výkonem poskytovaným s ohledem na flexibilní HW konfiguraci dle aktuálních potřeb zákazníků I“ a „Výstavba datového centra se sdíleným početním výkonem poskytovaným s ohledem na flexibilní HW konfiguraci dle aktuálních potřeb zákazníků II“. Nabízená technologie je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Poznámka

Otevírání nabídek se mohou účastnit uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

632990

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kosmonosy, Mladá Boleslav

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

14 521 853,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zřízení datových center.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zřízení datových center zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MIBCON a.s. (27892743) Dodavatel 17 571 442,- Kč vč. DPH
14 521 853,- Kč bez DPH
ICZ a.s. (251454444) Uchazeč 19 048 789,83 Kč vč. DPH
15 742 801,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap