Hydraulický (mechanický) lis vč. příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hydraulický (mechanický) lis vč. příslušenství zadávané zadavatelem Feromagnet s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Feromagnet s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hydraulický (mechanický) lis vč. příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hydraulického (mechanického) lisu vč. příslušenství. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: Feromagnet s r.o.
Sídlo: Světlá 415, Světlá Hora, 793 31
IČ: 293 86 748
DIČ: CZ 293 86 748

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020, Výzva III. programu podpory INOVACE – Inovační projekt, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) názvem projektu „Produktová inovace – 6ti pólový magnet" a číslem projektu „CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010049".

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Zahradní 2004/46d, Bruntál, 792 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2350000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Feromagnet s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Lakomý

Kontaktní e-mail: p.lakomy@feromagnet.cz

Kontaktní telefon: +420 606 698 189

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hydraulický (mechanický) lis vč. příslušenství.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap