Výběrové řízení na dodavatele CNC hrotové brusky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele CNC hrotové brusky zadávané zadavatelem Exova s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Exova s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele CNC hrotové brusky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC hrotové brusky (dále jen „zařízení“) včetně příslušenství, dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení a záručního servisu.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v souladu s dokumentem Pravidla pro výběr dodavatelů, Číslo jednací: 23495/16/61100, platnost od 1. 6. 2016, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pravidla pro výběr dodavatelů jsou přílohou č. 5 této zadávací dokumentace a uchazeč (dodavatel, prodávající) je povinen respektovat veškeré závazky, které pro něj z Pravidel vyplývají.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je provozovna společnost Exova s.r.o., Podnikatelská 1184/39, 30100 Plzeň.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 300 000,- bez DPH (3 993 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 293 740,- bez DPH (3 985 425,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Fidranský CSc., prokurista

Kontaktní e-mail: jiri.fidransky@exova.com

Kontaktní telefon: +420 378 023 844

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele CNC hrotové brusky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele CNC hrotové brusky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TAIMA spol. s r.o. (45806764) Dodavatel 3 985 425,40 Kč vč. DPH
3 293 740,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap