Snížení energetické náročnosti budovy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy zadávané zadavatelem ExaSoft Holding a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ExaSoft Holding a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, obsah této zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách nahraných na Profilu zadavatele.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Toto výběrové řízení je zadáváno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 51773/16/61100, platnost od 1. 10. 2016
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Lidická 1261/43c, Havířov – Šumbark, 736 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 078 898,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 10. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 10. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Škutíková

Kontaktní e-mail: vskutikova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 027

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap