Zastřešení skládek pro sušení kameniva

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zastřešení skládek pro sušení kameniva zadávané zadavatelem EUROVIA CS, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

EUROVIA CS, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zastřešení skládek pro sušení kameniva

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zastřešení 6-ti stávajících skládek kameniva. Důvodem zastřešení je eliminace dešťového spádu na kamenivo jednotlivých frakcí a tím úspora energie na sušení kameniva v rámci technologického procesu výroby živice.
Místo plnění: 362 63 Dalovice, Botanická 239/4. V současné době je areál využíván jako obalovna živičných směsí. Využití se nemění.

Poznámka

Výběrové řízení je administrováno v souladu s platnými metodickými pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, číslo jednací: MPO23495/16/61100, platnost od 1. 6. 2016 _Pravidla pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

646066

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění: 362 63 Dalovice, Botanická 239/4. Stavební práce budou probíhat v uzavřeném oploceném prostoru, kam po dobu výstavby nebudou mít mimo zaměstnance dodavatelské firmy cizí lidé přístup.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 802 262,55 bez DPH (17 910 737,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 783 765,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

26. 10. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. at Ing. Michal Krzyžanek

Kontaktní e-mail: michal.krzyzanek@eurovia.cz

Kontaktní telefon: +420 731 602 530

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zastřešení skládek pro sušení kameniva.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap