Oznámení o zahájení výběrového řízení

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických Zeolitů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Popis informace či souboru

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je vypracování dokumentace pro provádění stavby splňující veškeré technické a zákonné požadavky.
Popis výrobního procesu:
Vzhledem k tomu, že suroviny a meziprodukty jsou toxické, hořlavé s nebezpečím výbuchu, je třeba technicky zabezpečit bezpečný provoz linky jak pro obsluhu, tak pro životní prostředí.
Technologický postup je následující:
• Příprava pravých roztoků vstupních surovin;
• Syntéza a krystalizace při teplotách do 200 °C a tlaku do 40 Bar;
• Dekantace;
• Filtrace;
• Promývání;
• Iontová výměna;
• Promývání.
Použité zařízení se skládá z míchaných a ohřívaných rozpouštěcích nádrží, autoklávu, dekantačních nádrží a tlakového filtru.
Minimální požadavky
Zpracování dokumentace pro provádění stavby, splňující veškeré technické, bezpečnostní parametry a zákonné požadavky, v rozsahu uvedeném níže.
Detailní technické informace zašleme z důvodu obchodního tajemství účastníkovi výběrového řízení na vyžádání po podpisu smlouvy o mlčenlivosti.

Datum uveřejnění

23. 6. 2022

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap