Krycí list zakázky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických Zeolitů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Krycí list zakázky

Popis informace či souboru

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je vypracování dokumentace pro provádění stavby splňující veškeré technické a zákonné požadavky.
Popis výrobního procesu:
Vzhledem k tomu, že suroviny a meziprodukty jsou toxické, hořlavé s nebezpečím výbuchu, je třeba technicky zabezpečit bezpečný provoz linky jak pro obsluhu, tak pro životní prostředí.
Technologický postup je následující:
• Příprava pravých roztoků vstupních surovin;
• Syntéza a krystalizace při teplotách do 200 °C a tlaku do 40 Bar;
• Dekantace;
• Filtrace;
• Promývání;
• Iontová výměna;
• Promývání.
Použité zařízení se skládá z míchaných a ohřívaných rozpouštěcích nádrží, autoklávu, dekantačních nádrží a tlakového filtru.
Minimální požadavky
Zpracování dokumentace pro provádění stavby, splňující veškeré technické, bezpečnostní parametry a zákonné požadavky, v rozsahu uvedeném níže.
Detailní technické informace zašleme z důvodu obchodního tajemství účastníkovi výběrového řízení na vyžádání po podpisu smlouvy o mlčenlivosti.

Datum uveřejnění

23. 6. 2022

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap