Dodávka žíhací pece pro linku výroby syntetických Zeolitů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka žíhací pece pro linku výroby syntetických Zeolitů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka žíhací pece pro linku výroby syntetických Zeolitů

Předmět veřejné zakázky

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je „Dodávka žíhací pece pro linku výroby syntetických Zeolitů“.
Detailní technické informace zašleme z důvodu obchodního tajemství účastníkovi výběrového řízení na vyžádání po podpisu "Dohody o utajení".
Minimální technické požadavky:
Název parametru Hodnota parametru
Provozní teplota: do 300 °C
Velikost zakládacích plechů: š. 730, dl. 400, v. 30 mm
Vnější velikost zakládacího regálu: š. 1450, dl. 730, v. 1350 mm
Počet pater v zakládacím regále: 15
Počet zakládacích regálů v peci: 4 ks
Vnitřní rozměr pece: š. 3200, dl. 950, v. 1500 mm
Vnější zástavné rozměry: "DOPLNÍ DODAVATEL"
Nejmenší zakládací výška: Minimálně 400 mm
Nejvyšší zakládací výška plata: Maximálně 1 700 mm
Výkon topení: "DOPLNÍ DODAVATEL"
Celkový příkon pece: "DOPLNÍ DODAVATEL"
Přípojná soustava: "DOPLNÍ DODAVATEL"
*) Kde je v tabulce uvedeno "DOPLNÍ DODAVATEL", uvede účastník podle charakteru buď číselný údaj nebo technický popis, případně uvede "ANO" nebo "NE", pokud parametr nevyžaduje číselný údaj nebo technický popis.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, tzn. že nabídka musí být podána účastníkem na dodávku jako celek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ZEOLIT_2021_004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Litvínov, Záluží 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Svoboda

Kontaktní e-mail: karel.svoboda@eurosupport.cz

Kontaktní telefon: +420733133252

Kontaktní datová schránka: v2au6nd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka žíhací pece pro linku výroby syntetických Zeolitů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap