Dodávka dvou plynových chromatografů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka dvou plynových chromatografů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka dvou plynových chromatografů

Předmět veřejné zakázky

Minimální požadavky
Předmětem dodávky jsou dva plynové chromatografy pro analýzu plynných vzorků, s dávkováním přes dávkovací smyčku.
Položka: Plynový chromatograf
Počet kusů: 2
Technická specifikace:
- Plynový chromatograf vybavený ventilovým systémem a 2 TCD detektory nakonfigurovaný do dvou nezávislých linií;
- Nastavení min. 20 teplotních ramp v peci chromatografu;
- Minimální nastavitelná teplota v peci chromatografu 425 °C;
- Minimální nastavitelná rychlost ohřevu v peci chromatografu 75 °C/min;
- Rychlost chlazení min. 100 °C/min (do 50 °C);
- 2x tepelně vodivostní detektor (TCD):
o detektor a elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů;
o detektor s širokým lineárním rozsahem detekce min. 105;
o nastavení teploty na detektoru min. 400 °C;
o jednovláknový detektor s možností okamžité stabilizace "baseline", bez nutnosti využití referenčního plynu nebo manuálního potenciometru;
- 2x nezávislé jednotky pro elektronickou kontrolu tlaku nosného plynu, s možností přepočtu na průtok;
- Každá z jednotek disponuje min. 2 výstupy nosného plynu, z nichž alespoň jedna je programovatelně řízená;
- 2x 10-ti portový, 2-poziční ventil sloužící pro přepínání dvou kolon, s možností zpětného proplachu vždy jedné z nich; alternativně pro možnost separace pernamentních plynů;
- 2x 6-ti portový, 2-poziční ventil sloužící pro dávkování vzorku na kolonu přes dávkovací smyčku
- Umístění všech 4 ventilů ve vyhřívaném boxu;
- 1x solenoidový ventil sloužící pro uzavření průtoku vzorku před nadávkováním na kolonu;
- Přístroj vybaven molekulovým sítem 5A mesh 60/80, délka 6 stop, ID 2 mm, OD 1/16“.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR16_2021

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Litvínov, Záluží 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1550000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Svoboda

Kontaktní e-mail: karel.svoboda@eurosupport.cz

Kontaktní telefon: +420733133252

Kontaktní datová schránka: v2au6nd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka dvou plynových chromatografů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap