Dodávka dvou kusů plynových sušáren pro výrobu heterogenních katalyzátorů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka dvou kusů plynových sušáren pro výrobu heterogenních katalyzátorů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka dvou kusů plynových sušáren pro výrobu heterogenních katalyzátorů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka dvou kusů plynových sušáren s monitorovacím a řídícím systémem (dodávky tzv. na klíč), pro sušení heterogenních katalyzátorů.
Na vstupu do obou sušáren současně musí být instalován rozřazovač produktu. Předpokládané množství produktu na vstupu je 5 - 24 t / den, odpar v obou sušárnách je rovný 3 - 12 tun vody v podobě páry. Koncová hmotnost produktu na výstupu 2 - 12 tun / den.

Každá ze sušáren bude obsahovat:
• sušící komoru se 3 pásy, se vstupem a výstupem materiálu;
• vyhřívaný podávací pás;
• spalovací komora s hořákem o výkonu min. 250, max. 320 kW;
• ventilátory oběhu vzduchu, čerstvého vzduchu a odtahu;
• vzduchotechnické potrubí pro rozvod sušícího vzduchu se škrtícími klapkami;
• systém monitorování a řízení procesu, elektrický rozvaděč a příslušná kabeláž;
• Montáž u zadavatele
• Školení pro obsluhu

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR2018001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42940000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Litvínov, Záluží 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 000 000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 2. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Svoboda

Kontaktní e-mail: karel.svoboda@eurosupport.cz

Kontaktní telefon: +420733133252

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka dvou kusů plynových sušáren pro výrobu heterogenních katalyzátorů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap