Dodávka dvou kusů plynových pecí včetně zařízení na zpracování procesních plynů pro výrobu heterogenních katalyzátorů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka dvou kusů plynových pecí včetně zařízení na zpracování procesních plynů pro výrobu heterogenních katalyzátorů zadávané zadavatelem Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka dvou kusů plynových pecí včetně zařízení na zpracování procesních plynů pro výrobu heterogenních katalyzátorů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka dvou kusů plynových pecí včetně zařízení na zpracování procesních plynů pro výrobu heterogenních katalyzátorů. Zařízení slouží k tepelnému zpracování práškových a granulovaných anorganických materiálů při výrobě heterogenních katalyzátorů.

maximální teplota: 650°C
pracovní teplota: 150 C až 650°C
pracovní rozměry pece: š. 1000-1500, dl. 1000-1500, v. 1200-2000 mm
objem vsázky v peci: max. 300 l
hmotnost vsázky: max. 150 kg
hmotnost plat v peci: 120 kg
hmotnost zakládacího rámu: 140 kg
manipulace se zakládacími rámy: pomocí VZV (vysokozdvižného vozíku)
topný systém pece: plynový
výkon topného systému pece: 70 až 90 kW
Dospalovací jednotka:
provozní teplota DK 800 – 1000°C
doba zdržení v DK: cca 2 sec
uvažovaný průtok směsi pro dospalování: do 600 Nm3/hod
teplota spalin cca 500°C na vstupu do komínu
kapacita přívodu plynu: 20 - 40 Nm3/hod
palivo: zemní plyn
přívodní tlak plynu: 6-8 kPa
celkový el. příkon zařízení: 25 kVA
přípojná soustava: 3 x 500V, IT
termočlánky pece: K, 2x řídící, 1x limitní, 8x vsázkový
termočlánky DK: K, 1x
teplotní homogenita v peci: +/- 5 °C při 200°C, +/- 10 °C při 650°C
max. průtok vzduchu při chlazení vsázky: 1000 Nm3/hod
pracovní podtlak pece: 0 až -500 Pa
rozsah obsahu kyslíku v atmosféře pece: 3 až 21%
výkon ventilátoru pro odtah exhalátů: max. průtok 1200 Nm3/hod, (vztaženo na 20°C)
souhrnný výkon vnitřní cirkulace pece: 9000 Nm3/hod, (vztaženo na 20°C)
přípojný tlak dusíku: 4 bary
rozsah průtoku dusíku: 50 až 500 Nm3/hod, řízený
rozsah průtoku procesního vzduchu: 50 až 1000 Nm3/hod, řízený


Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR2017006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42940000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Litvínov, Záluží 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 1. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Svoboda

Kontaktní e-mail: karel.svoboda@eurosupport.cz

Kontaktní telefon: +420733133252

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka dvou kusů plynových pecí včetně zařízení na zpracování procesních plynů pro výrobu heterogenních katalyzátorů.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap