Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka zadávané zadavatelem EPS aktivity o.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

EPS aktivity o.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka

Předmět veřejné zakázky

Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení služeb, jejichž účelem je analýza rizik kontaminovaných sedimentů Huštěnovického potoka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - uzavřená 20. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek 1 k SOD 5. 10. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FANEKO, s.r.o. (22794751) Dodavatel 2 081 200,- Kč vč. DPH
1 720 000,- Kč bez DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Uchazeč 2 154 792,20 Kč vč. DPH
1 780 820,- Kč bez DPH
ALFA SYSTEM s.r.o. (62581678) Uchazeč 2 352 028,25 Kč vč. DPH
1 943 825,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ALS Czech Republic, s.r.o. (27407551)
AQUATEST a.s. (44794843)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap