Technologické zařízení pro automatickou linku finálních operací výroby - kamerová vzhledová kontrola a balení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologické zařízení pro automatickou linku finálních operací výroby - kamerová vzhledová kontrola a balení zadávané zadavatelem EPCOS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

EPCOS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologické zařízení pro automatickou linku finálních operací výroby - kamerová vzhledová kontrola a balení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je návrh, konstrukce, dodávka a instalace technologického zařízení pro 100% kamerovou vzhledovou kontrolu feritových jader EP5, jejich směrovou orientaci a uspořádání do finálního balení jako součásti automatické linky finálních operací výroby.

Poznámka

Výběrové řízení není realizováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, nýbrž v souladu se závaznými „Pravidly pro výběr dodavatelů“
poskytovatele dotace. Jedná se o verzi dokumentu Pravidla pro výběr
dodavatelů, č. j.: MPO 33321/15/61100 s platností od 1. 8. 2015 (Zdroj:
http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 632449

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

OPPIK-5827/2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38431300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Šumperk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Motyka

Kontaktní e-mail: jan.motyka@epcos.com

Kontaktní telefon: +420 583 360 115

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologické zařízení pro automatickou linku finálních operací výroby - kamerová vzhledová kontrola a balení.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap