Služby patentového zástupce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Služby patentového zástupce zadávané zadavatelem ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Služby patentového zástupce

Předmět veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce.
Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných přihlášek až do vydání jejich registrace, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou duševního vlastnictví (dále též jen Služba průmyslově právní ochrany).

Služba průmyslově právní ochrany, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, spočívá v podání 10 přihlášek a administraci průmyslových vzorů, pro požadovanou mezinárodní ochranu u EUIPO.

Poznámka

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007797
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-008297

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79110000-5; 79112000-2; 79120000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 4. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Nečesaná

Kontaktní e-mail: lucie.necesana@enwox.cz

Kontaktní telefon: + 420 778 468 067

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Služby patentového zástupce.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap