Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce zadávané zadavatelem Enjoy Trade, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Enjoy Trade, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je nákup strojů specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Tato zakázka je rozdělena na 3 části:
- část 1 – dodávka 1 ks vstřikovacího stroje
- část 2 – dodávka 1 ks vstřikovací formy
- část 3 – dodávka 1 ks závěsné konstrukce pro přenos vstřikovací formy

Konkrétní zadavatelem požadované technické specifikace jednotlivých strojů jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zakázka zadávaná v rámci výběrového řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, účinných ode dne 2. 5. 2017.

Tato zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté zadavateli v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu INOVACE.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

012017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42636100-4

Místo plnění veřejné zakázky

Rokytova 1019, 615 00 Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 860 000,- bez DPH (5 880 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Enjoy Trade, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Rampl

Kontaktní e-mail: michal.rampl@enjoy-trade.cz

Kontaktní telefon: +420 776 097 666

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ESINTE s.r.o. (27833623) Dodavatel 106925,10 EUR Kč vč. DPH
88367,85 EUR Kč bez DPH
Martin Vyskočil (72493470) Uchazeč 2 767 270,- Kč vč. DPH
2 287 000,- Kč bez DPH
Formy-Znojil s.r.o. (04520301) Dodavatel 2 404 270,- Kč vč. DPH
1 987 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap