Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice zadávané zadavatelem ENERGIE Holding a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ENERGIE Holding a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění systému aditivace paliva dávkováním vápenného hydrátu event. jiného vhodného aditiva uskladněného ve dvou silech umístěných na ocelových konstrukcích vně kotelny (v blízkosti každého ze 2 zauhlovacích tras - pasů) do spalovacího procesu uhelných kotlů místně označených K2 a K3 (jedno silo) a K4 a K5 (druhé silo) v CZT Litoměřice. Vápenný hydrát, event. jiné vhodné aditivum bude do paliva přidáván na zauhlovacích pasových dopravách pomocí šnekových dopravníků ze zásobních sil. Dávkování bude probíhat objemově změnou otáček rotačního podavače na základě aktuální hmotnosti uhlí dopravovaného systémem zauhlování. Nová technologie bude řešena jako uzavřená doprava, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti. Celková roční spotřeba uhlí činí cca 24.000 t/rok. Maximální výkon zauhlování K2 a K3 činí cca 50 t/hod a K4 a K5 cca 65 t/hod. Objem dodávaného sila pro aditivaci K2 a K3 je navržen na cca 55 m3 a pro aditivaci K4 a K5 cca 90 m3. Podíl dávkování vápenného hydrátu event. jiného vhodného aditiva vůči uhlí bude možno plynule regulovat v rozsahu 0% až 20% k množství uhlí dopravovaného příslušným zauhlovacím pasem. Plnění zásobního sila budou zajišťovat autocisterny (nejsou součástí předmětu dodávky) přes plnící potrubí sila pomocí kompresoru. Součástí dodávky je i zajištění potřebného tlakového vzduchu k provozu nově navrženého systému, související elektroinstalace a systém řízení celého procesu aditivace paliva vč. implementace do stávající vizualizace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

403636

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45253200-7

Místo plnění veřejné zakázky

Litoměřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 1. 2015, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Štefan, Ing.

Kontaktní e-mail: jiri.stefan@mvv.cz

Kontaktní telefon: +420 485 356 322

Kontaktní datová schránka: kwvds5p

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap