Pořízení souboru svařovacích přípravků pro vozidlo Elbee (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení souboru svařovacích přípravků pro vozidlo Elbee (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy) zadávané zadavatelem Elbee Mobility s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Elbee Mobility s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení souboru svařovacích přípravků pro vozidlo Elbee (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení svařovacích přípravků pro výrobu svařenců z polotovarů pro ruční svařování s možností umístění na robotické svařovací pracoviště (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy). Jedná se o 11 sestav svařenců dle výkresové dokumentace. Výkresy budou poskytnuty na vyžádání, jelikož se jedná o obchodní tajemství.

Poznámka

Nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F-2017-002712

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42662000

Místo plnění veřejné zakázky

Elbee Mobility s.r.o., Moravičany č.p. 175, 789 82 Moravičany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 850 000,- bez DPH (2 238 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 2. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Nováková

Kontaktní e-mail: novakova.iv@elbee.cz

Kontaktní telefon: 778522178

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení souboru svařovacích přípravků pro vozidlo Elbee (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení souboru svařovacích přípravků pro vozidlo Elbee (včetně instalace, zaškolení, technologických postupů a dopravy) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M&Psvar, s.r.o. (04321561) Dodavatel 1 722 314,- Kč vč. DPH
1 423 400,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap