Výstavba haly pro výrobu a vývoj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba haly pro výrobu a vývoj zadávané zadavatelem EL-INSTA ENERGO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba haly pro výrobu a vývoj

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba haly pro výrobu a vývoj podle uvedených dílčích částí:

A. Piloty, zakládání
B. Nosná montovaná konstrukce
C. Opláštění, střecha, vestavek
D. Podlaha
E. Elektro, Bleskosvod
F. ZTI, UT, VZT, plyn

Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je ulice Jízdárenská s čísly parcel: 574/1 a 578 v Hrušovanech u Brna, Česká republika. Konkrétní číslo popisné/orientační není doposud přidělené.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 345 661,- bez DPH (11 308 249,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EL-INSTA ENERGO s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Silvestr Novotný

Kontaktní e-mail: snovotny@el-insta.cz

Kontaktní telefon: +420 777 621 999

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba haly pro výrobu a vývoj.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap