Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení zadávané zadavatelem Edu Silesia, o. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Edu Silesia, o. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
- realizace školení lektorů zabývajících se dalším vzděláváním se zaměřením na oblast tzv. měkkých dovedností, didaktiky, technik duševní práce a využití multimediálních prostředků pro didaktické účely
- pronájem školicích místností po dobu výuky.
- dodání výukových materiálů k jednotlivým kurzům.
Podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

231882

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Vzdělávací semináře: 80522000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Český Těšín, Třinec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 077 000,- bez DPH (1 292 400,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 066 680,- bez DPH (1 280 016,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 066 680,- bez DPH (1 280 016,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o. (29303567) Dodavatel 1 280 016,- Kč vč. DPH
1 066 680,- Kč bez DPH
PhDr. Vojtěch Bednář (74999125) Uchazeč 1 284 210,- Kč vč. DPH
1 070 175,- Kč bez DPH
Ing. Radim Martynek (73276758) Uchazeč 1 291 320,- Kč vč. DPH
1 076 100,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním – nové vyhlášení zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2012 Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o. (29303567) 1 280 016,-
1 066 680,-
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap