Odpověď na dotaz uchazeče č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zajištění reklamní kampaně v rámci realizace projektu Odpovědný přístup k financím – podpora vzdělávání a jeho propagace zadávané zadavatelem ECONOMY RATING a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Odpověď na dotaz uchazeče č. 1

Popis informace či souboru

Dobrý den, vážení uchazeči,

v rámci výběrového řízení na realizaci reklamní kampaně projektu „Odpovědný přístup k financím – podpora vzdělávání a jeho propagace“ jsme obdrželi dotaz jednoho z uchazečů. V souladu s pravidly výběrového řízení Vás seznamujeme se zněním dotazu a následnou odpovědí.

Dotaz:
„Prosím o doplňující informaci k zadávacímu řízení na zajištění propagace projektu „Odpovědný přístup k financím“. Je už prosím stanovený přesný termín a místo konání prvního semináře „Útraty a platby“? Případně i termín dalších seminářů a workshopů?“

Odpověď:
„Přesný termín konání prvního semináře „Útraty a platby“ a jeho místo (ve smyslu zajištěné místnosti na konkrétní ulici v daném městě) v současnosti stanoven není. Stejně tomu je i u termínů dalších seminářů a workshopů. Při plánované realizaci vycházíme z harmonogramu projektových aktivit, který je přílohou zadávací dokumentace (první seminář tedy proběhne v říjnu 2012)“.

Datum uveřejnění

3. 8. 2012

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap