Zateplení 3 objektů DDM Ostrava-Poruba, p.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení 3 objektů DDM Ostrava-Poruba, p.o. zadávané zadavatelem Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení 3 objektů DDM Ostrava-Poruba, p.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je stavební obnova (zateplení) 3 samostatných objektů v majetku zadavatele:
Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerová: jedná se o objekt pravidelného obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, nepodsklepený. Zastřešen je plochou střechou. Objekt je orientován podélnou osou směr sever-jih. V rámci realizace objektu budou vyměněny stávající dřevěná okna a luxferové výplně za okna nová plastová. Fasáda bude zateplena kontaktním systémem a opatřena novou probarvenou silikonovou omítkou v kombinaci barev červená, žlutá a oranžová - barevnost vychází z barevných odstínů užívaných v logu organizace.
Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská: jedná se o objekt pravidelného obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, nepodsklepený. Zastřešen je plochou střechou. Objekt je orientován podélnou osou směr východ - západ. Fasáda bude zateplena kontaktním systémem a opatřena novou probarvenou silikonovou omítkou v kombinaci barev červená, žlutá a oranžová.
Zateplení budovy DDM Poruba - Polská: jedná se o objekt, který má jedno až dvě nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. Objekt je nepravidelného půdorysu a orientován je podélnou stranou k severovýchodu. V rámci realizace objektu budou vyměněna stávající dřevěná okna za okna nová plastová - rámy nových oken budou v barvě bílé. Fasáda bude zateplena kontaktním systémem a opatřena novou probarvenou silikonovou omítkou v kombinaci barev červená, žlutá a oranžová.

Poznámka

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávanou "Závazným postupem pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 vydaným MMR. Projekty jsou spolufinancovány z OPŽP, oblast podpory 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie: 1. Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerová (a. č. 14171783), 2. Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská (a. č. 14173093), 3. Zateplení budovy DDM Poruba - Plesná (a. č. 14173173).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Budovy DDM Ostrava - Poruba: na ul. Majerová, ul. Polská a Plesná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 860 000,- bez DPH (7 090 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 789 654,- bez DPH (7 005 481,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

24. 6. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení 3 objektů DDM Ostrava-Poruba, p.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD 29. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap