Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan zadávané zadavatelem Důl Jan Šverma o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Důl Jan Šverma o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan

Předmět veřejné zakázky

Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st. parcela č. 259 v k. ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (st. parcela č. 318 v k. ú. Lampertice) hlubinného dolu Jan, okres Trutnov, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předmětem zakázky jsou rovněž restaurátorské práce na úpravně uhlí.

Poznámka

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předp.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace předmětu veřejné zakázky je areál Dolu Jana Švermy v Žacléři, stavba bude realizována s využitím níže uvedených pozemků v katastrálním území Lampertice, obec Lampertice, okres Trutnov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

44 485 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

34 681 486,- bez DPH (41 964 598,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 3. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum evropského projektování a.s. - zástupce zadavatele

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Včeliš

Kontaktní e-mail: vcelis@cep-rra.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SK-EKO Systems s.r.o. (64827763) Uchazeč 49 039 879,46 Kč vč. DPH
40 528 826,- Kč bez DPH
STAPO Ústí s.r.o. (64792897) Uchazeč 43 070 237,98 Kč vč. DPH
35 595 238,- Kč bez DPH
SOLID CARE s.r.o. (24722375) Dodavatel 41 964 598,- Kč vč. DPH
34 681 486,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap