Pořízení stavebních strojů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení stavebních strojů zadávané zadavatelem Dopravní stavby Smrčka s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení stavebních strojů

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka pořízení pásového rypadla a vibrační desky. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.
- Předmět zakázky je rozdělen na 2 části, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 026 20 430

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva VIII. programu podpory Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) názvem projektu „Pořízení nových technologií ve společnosti Dopravní stavby Smrčka“ a číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016878“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K Letišti 3690/17, Znojmo 671 81

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 410 100 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Smrčka

Kontaktní e-mail: smrcka.ales@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 733 780 391

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení stavebních strojů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap