Absorpční chlazení - stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Absorpční chlazení - stavební část zadávané zadavatelem DOPLA PAP a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DOPLA PAP a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Absorpční chlazení - stavební část

Předmět veřejné zakázky

V souladu s Projektovou dokumentací a Výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, stavební činnosti související s předmětným řešením lze věcně členit na následující podobjekty: SO 01: Nový objekt absorpčního chlazení, stavební úpravy stávajících objektů:
- stavební konstrukce v objektu SO 01, včetně nutných venkovních tras
- rozvody TZB v objektu SO 01
SO 02: Objekt Kiosku elektro
SO 03: Rozšíření areálových rozvodů VN, NN

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice, parcelní čísla 3724, 3737, 3742, 2817, 2818.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOPLA PAP a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Vladislava Křížová

Kontaktní e-mail: vkrizova@doplapap.cz

Kontaktní telefon: +420 606 658 346

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Absorpční chlazení - stavební část.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap