Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW zadávané zadavatelem Doosan Škoda Power s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Doosan Škoda Power s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka vodní brzdy pro maření energie na rotoru parní turbíny T10MW, řídicího panelu, rychloběžné spojky mezi vodní brzdou a rotorem turbíny a potřebného měřícího zařízení pro bezpečný chod vodní brzdy a jejího propojení s nadřazeným řídicím systémem turbíny (TCS) (dále jen „Zboží“) včetně dodání běžných náhradních dílů a veškeré potřebné dokumentace v českém a anglickém jazyce a uvedení Zboží do provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31121110-4

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele na adrese Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Rydvan, advokát

Kontaktní e-mail: zakazky-op-pik@randalegal.com

Kontaktní telefon: +420 222 537 500

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap