Dodávka dřevěných pelet

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka dřevěných pelet zadávané zadavatelem Domov Rudné u Nejdku. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Domov Rudné u Nejdku

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka dřevěných pelet

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dřevěných pelet jako paliva pro kotelnu Domova pro osoby se zdravotním postižením, Rudné u Nejdku č. 8, Vysoká Pec, 362 21 Nejdek, a to na dobu neurčitou.

Dodávky budou zajišťovány včetně dopravy do zásobníku 95 m3. Dodávky budou zajišťovány dle následujících parametrů: pelety musí splňovat normu EN plus třída A1.
Předpokládané množství pelet činí 120 tun / 12 měsíců.
Způsob dopravy: pouze cisternou minimálně 10 tun (nafoukání do zásobníku kotelny) na adresu sídla zadavatele.
Doplňování pelet: Průběžné závozy minimálně 10 tun.
Dodávky budou uskutečňovány na základě výzev zadavatele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení výzvy uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

03400000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Rudné č. 8, Vysoká Pec, 362 21

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ASAGRAPH s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Man

Kontaktní e-mail: petr.man@asagraph.com

Kontaktní telefon: +420 602 832 192

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka dřevěných pelet.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap