Nákup serveru včetně SW.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup serveru včetně SW. zadávané zadavatelem Domov pro seniory Zahradní Město. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Domov pro seniory Zahradní Město

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup serveru včetně SW.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru (HW) a softwaru (SW) dle specifikace a požadavků.
Požadavky na dodávku HW:
- Server musí splňovat technické parametry požadované zadavatelem.
- Server musí obsahovat všechny potřebné součásti k provozu.
- Server musí být kompletně smontovaný a připravený k instalaci SW.
- Server bude obsahovat SW instalace a konfigurace.

Požadavky na dodávku SW:
- Dodavatel doručí SW dle požadavků.
- Dodavatel může dodat instalační média. Musí dodat licenční klíče a zajistit přístup pro stažení patřičných instalačních souborů (pokud nebudou dodána instalační média).
- Dodávka zahrnuje SW instalaci a konfiguraci serveru. Zakázka zahrnuje implementaci serveru do Windows domény zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Veřejná zakázka 01/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48820000-2 - Servery

Místo plnění veřejné zakázky

DSZM, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

245 000,- bez DPH (296 450,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Richard Šír

Kontaktní e-mail: sirrichard1@seznam.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup serveru včetně SW..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání VZ 01/2017 16. 10. 2017 Zobrazit
Krycí list - příloha č.1 16. 10. 2017 Zobrazit
Čestné prohlášení - příloha č. 2 16. 10. 2017 Zobrazit
Návrh smlouvy - příloha č. 3 16. 10. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap