Rekonstrukce gastronomického provozu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce gastronomického provozu zadávané zadavatelem Domov pro seniory Heřmanův Městec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce gastronomického provozu

Předmět veřejné zakázky

Stavební práce, dodávka technologie

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

234844

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 972 001,- bez DPH (11 467 801,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Štěpán Janáč

Kontaktní e-mail: stepan.janac@seznam.cz

Kontaktní telefon: 777058815

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce gastronomického provozu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 3. 4. 2015 Zobrazit
Kvalifikační požadavky 3. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 ke kvalifikačním požadavkům 3. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 ke kvalifikačním požadavkům 3. 4. 2015 Zobrazit
Návrh smlouvy 3. 4. 2015 Zobrazit
Soupis prací s výkazem výměr 3. 4. 2015 Zobrazit
Krycí list nabídky 3. 4. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení - subdodavatel 3. 4. 2015 Zobrazit
Změnový list 3. 4. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení - kvalifikace 3. 4. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení 3. 4. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení - pojistná smlouva 3. 4. 2015 Zobrazit
Prohlášení - koordinátor BOZP 3. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k výzvě - Zadávací dokumentace 5. 4. 2015 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 16. 4. 2015 Zobrazit
opravená VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, z 15.4.2015 16. 4. 2015 Zobrazit
opravená ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, z 15.4.2015 ( příl. č. 2 k vyzve k podáni nabidky) 16. 4. 2015 Zobrazit
00_Desky 16. 4. 2015 Zobrazit
00_Seznam dokumentace 16. 4. 2015 Zobrazit
01_Technická zpráva 16. 4. 2015 Zobrazit
02 - Kanalizace - půdorys 1.NP 16. 4. 2015 Zobrazit
03 - Podelné a rozvinuté řezy kanalizace 16. 4. 2015 Zobrazit
04 - Vodovod - půdorys 1.NP 16. 4. 2015 Zobrazit
05 - Vodovod - izometrie 16. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 21. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 24. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 28. 4. 2015 Zobrazit
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 25.5. 2015 26. 5. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení 26. 5. 2015 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 8. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 19. 6. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy (č. 1): Seznam subdodavatelů 19. 6. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy (č. 2): Položkový rozpočet 19. 6. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy (č. 3): Změnový list 19. 6. 2015 Zobrazit
Příloha smlouvy (č.4): Kopie pojistné smlouvy 19. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 19. 6. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle §85 z.č. 137/2006 Sb. 23. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.1 23. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 2 23. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 3 23. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 4 23. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 5 28. 12. 2015 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky 9. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap