Smlouva na dodávku a montáž VOTS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smlouva na dodávku a montáž VOTS zadávané zadavatelem Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smlouva na dodávku a montáž VOTS

Předmět veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám, případně položce:
Kód CPV:

31170000-8 Transformátory
31172000-2 Transformátory napětí
45112000-5 Výkopové a zemní práce
45317200-4 Elektroinstalační práce pro transformátory
51111300-6 Instalace a montáž transformátorů

1.2. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1) dodávka a montáž velkoodběratelské transformační stanice (dále „VOTS“), jež umožní zadavateli odběr elektrické energie jako odběratelům kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,
2) napojení stávajících odběrů v Domově mládeže z VOTS,
3) záruční servis.

Předmětem plnění NENÍ přívod vedení VN – 22kV.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31170000-8 Transformátory

Místo plnění veřejné zakázky

Lovosická 439/42, Praha 9 - Střížkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH (2 299 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

17 459 960,60 bez DPH (2 112 656,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smlouva na dodávku a montáž VOTS.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva na dodávku a montáž VOTS 26. 6. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap