Výzva Doplnění 2

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka a montáž klimatizace listopad 2018 zadávané zadavatelem Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva Doplnění 2

Popis informace či souboru

Zadavatel v rámci změny a doplnění zadávací dokumentace doplňuje zadávací dokumentaci o zaměření budovy SO O2 přiloženými soubory:
1. 017_SO 02 Pohled severozápadní
2. 015_SO 02 Pohled jihovýchodní
3. 014_SO 02 Pohled jihozápadní
4. 013_SO 02 Střecha 12.NP
5. 012_SO 02 10. patro – viz místnost 11.12
6. 011_SO 02 9. patro – viz místnost 10.14
7. 010_SO 02 8. patro – viz místnost 9.17
8. 003_SO 02 1. patro – viz místnosti 2.61 (111), 2.65 (112), 2.69 (113), 2.73 (114)
9. 002_SO 02 Přízemí – viz místnost 1.23

Datum uveřejnění

24. 10. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap