Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka zadávané zadavatelem Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění dle této zadávací dokumentace je generální projekce pro výstavbu sítě cyklostezek ve 3 fázích, které budou dodávány postupně. A to:
1. projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;
2. projektová dokumentace pro stavební povolení;
3. projektová dokumentace pro provádění stavby.
Součástí plnění Veřejné zakázky je výkon autorského dozoru a další činnosti nezbytné ke splnění předmětu Veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71240000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 650 000,- bez DPH (3 206 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

11. 8. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Dita Seménková, advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dita Seménková

Kontaktní e-mail: semenkova@aksemenkova.cz

Kontaktní telefon: +420 773 053 205

Kontaktní datová schránka: rxugeu9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap