Stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o. zadávané zadavatelem DMT Jelinek s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DMT Jelinek s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o. na adrese Široká 1587/3, Ivančice 664 91, p.č.st. 1666, 1268 a 1269, dle zadávací dokumentace, projektové a výkresové dokumentace a v rozsahu slepého položkového rozpočtu, viz přílohy, pro společnost DMT Jelinek s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Bližší specifikace předmětu plnění je součástí projektové dokumentace v částech souvisejících s požadovaným plněním, rozsahem dle položkového rozpočtu a příloh zadávací dokumentace.
Dodávané položky výrobků, materiálu a zařízení musí být dodány jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Pro zpracování nabídky zadavatel nabízí osobní prohlídky místa plnění po dohodě s kontaktní osobou projektu – Zbyněk Jelínek, tel.: + 420 515 534 981, email: zbynek-jelinek@dmt-jelinek.cz, v kopii na email: hruba@dmt-jelinek.cz
Plánované termíny prohlídek jsou:
11.5.2021 od 10 do 16 h
18.5.2021 od 10 do 16 h

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV20UE_04

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213200-5

Místo plnění veřejné zakázky

Široká 1587/3, Ivančice 664 91, p.č.st. 1666, 1268 a 1269.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DMT Jelinek s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zbyněk Jelínek

Kontaktní e-mail: zbynek-jelinek@dmt-jelinek.cz

Kontaktní telefon: + 420 515 534 981

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap