Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků zadávané zadavatelem Dittrich & Greipl CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Dittrich & Greipl CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů Elektrických vysokozdvižných vozíků pro potřeby projektu „Rozvoj společnosti Dittrich & Greipl CZ s.r.o.“. Jeden vozík o nosnosti 2500 kg, druhý vozík o nosnosti 3500 kg, oba vhodné pro venkovní použití. Součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokumentace a manuálů v českém jazyce, výchozí revize elektro, prohlášení o shodě a CE značka. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006840_01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kaplice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 925 000,- bez DPH (2 329 250,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 2. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dittrich & Greipl CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Kottová

Kontaktní e-mail: kottova@dg-elektrik.cz

Kontaktní telefon: +420 734 256 002

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o. (00676977) Dodavatel 2 330 772,- Kč vč. DPH
1 926 256,- Kč bez DPH
HYSTER CZ a.s. (26923106) Uchazeč 2 735 548,- Kč vč. DPH
2 260 783,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap