Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032 zadávané zadavatelem Diecézní charita ostravsko-opavská. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Diecézní charita ostravsko-opavská

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka je dle zadávána na části. Není-li uvedeno jinak, týká se níže uvedený text všech částí předmětu zakázky.
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v rámci projetu Kvalitně v terénní péči:

část 1) Vzdělávací modul pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky
Zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí. Zajištění učebních materiálů, textů a lektorů.
Cílem je vyškolit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří přenesou získané vědomosti a dovednosti do praxe své terénní služby.
Vzdělávací modul bude zahrnovat semináře rozdělené do 9 tematických oblastí. Pro pracovníky v sociálních službách bude uskutečněno celkem 21 seminářů na 7 témat. Pro sociální pracovníky bude uskutečněno celkem 7 seminářů na 7 témat. Bližší tematická specifikace jednotlivých seminářů, počty účastníků a počty jednotlivých běhů jsou uvedeny v příloze č. 1.
Každý seminář bude rozdělen na teoretickou část, skupinovou práci a skupinové nebo individuální konzultace.
Účastníci obdrží učební materiál – studijní texty. Lektor vytvoří pro účastníky dotazník s otázkami a úkoly týkající se praktického využití získaných poznatků v praxi sociální služby, kterou účastník zastupuje. Lektor dotazník vyhodnotí a na jeho základě navrhne udělení osvědčení. Podmínkami pro získání osvědčení bude účast na semináři, vyplnění dotazníku a návrh lektora na jeho udělení.
Jednotlivé semináře vzdělávacího modulu budou probíhat v období únor 2014 – leden 2015, blíže viz příloha č. 3 - Harmonogram seminářů.

část 2) Vzdělávací modul pro střední a vrcholový management sociálních služeb
Zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky v sociálních službách dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí. Zajištění učebních materiálů, textů a lektorů.
Cílem je vyškolit v jednotlivých seminářích vedoucí pracovníky sociálních služeb tak, aby systémově zvyšovaly kvalitu poskytovaných služeb svého zařízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Moravskoslezský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 268 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva 17. 2. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap