Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky zadávané zadavatelem Diecézní charita ostravsko-opavská. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Diecézní charita ostravsko-opavská

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky“. Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy stávající třípodlažní budovy, částečně podsklepené. Stavebními pracemi budou provedeny vnitřní dispoziční stavební úpravy, kterými budou upraveny stávající tři bytové jednotky a nově provedeny tři bytové jednotky s novým dispozičním členěním. Předmětem stavebních prací je dále vybudování parkovacích stání, zpevněných ploch, čistírny odpadních vod a vsakovací jámy.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 1 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211000-9; 45321000-3; 45324000-4; 45331100-7; 45233100-0; 45232440-8; 45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava - Kunčičky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 436 596,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap