Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou zadávané zadavatelem Diecézní charita ostravsko-opavská. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Diecézní charita ostravsko-opavská

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 10 osobních automobilů (rozdělených do 3 kategorií – 4 ks typ 1, 2 ks typ 2 a 4 ks typ 3), jejichž podrobný popis je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu plnění). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34110000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 280 992,- bez DPH (2 760 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 974 214,90 bez DPH (2 388 800,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 974 214,90 bez DPH (2 388 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

14. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Porsche Inter Auto CZ s.r.o., o. z. Auto Heller Ostrava (47124652) Dodavatel 2 388 800,- Kč vč. DPH
1 974 214,90 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap