Účast na vybraných zahraničních veletrzích pro I. pololetí roku 2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Účast na vybraných zahraničních veletrzích pro I. pololetí roku 2019 zadávané zadavatelem DIAMANT UNIPOOL s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Účast na vybraných zahraničních veletrzích pro I. pololetí roku 2019

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení jsou služby v podobě grafického návrhu stánku, výkresové dokumentace stánku, pronájem stánku včetně pronájmu zařízení nutného k provozu výstavního stánku, doprava stánku a jeho zařízení na veletrh v zahraničí tam a zpět, včetně balného a manipulace, montáž a demontáž stánku a zabudování všech vystavovaných exponátů za asistence zaměstnance zadavatele (exponáty dodá zadavatel) blíže specifikované Zadávací dokumentací a Technickou specifikací /Příloha 4 Zadávací dokumentace/ a dále poskytnutí všech nezbytných služeb, které jsou nutné ke splnění zakázky, spočívajících v uvedení stánku do plného provozu v místě realizace zahraničního veletrhu. Vše výše uvedené zůstává po celou dobu realizace jednotlivých veletrhů a také po jeho ukončení v majetku účastníka výběrového řízení (dodavatele). Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Bynina 186, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AZH CZ Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Romana Haasová

Kontaktní e-mail: romana@azhcz.cz

Kontaktní telefon: +420 776 265 922

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Účast na vybraných zahraničních veletrzích pro I. pololetí roku 2019.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Účast na vybraných zahraničních veletrzích pro I. pololetí roku 2019 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pavel Konvičný - KKREATIV (61598127) Dodavatel 651 948,- Kč vč. DPH
538 800,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap