Zateplení dvorní fasády, výměna oken a zastřešení teras

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení dvorní fasády, výměna oken a zastřešení teras zadávané zadavatelem Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení dvorní fasády, výměna oken a zastřešení teras

Předmět veřejné zakázky

V rámci stavebních úprav objektu a novostavby zimní zahrady se bude jednat o prostorové, funkční a dispoziční změny stávajícího podlaží 2.NP. Konkrétně se jedná o místnosti 2.03 – sociální pracovník a m.č. 2.09 – ředitelna. Hlavní náplň práce se bude týkat v propojení místností s nově vzniklou zimní zahradou a zateplením obvodového pláště vč. výměny všech výplní otvorů (okna a dveře). Součástí výměny oken je i repase všech zámečnických konstrukcí - mříží, výměna klempířských prvků (parapety, okapy, svody, apod.), bleskosvodu a řešení odvětrání WC a kuchyňského koutu. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci vyhotovené ve stupni DPS (dokumentace k žádosti o stavební povolení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), kterou zpracovali projektanti Bc. Michal Vencl, Dis.; Michal Foltýn, DiS.; Ing. Kamil Kubánek, č. autorizace: 1400414 a Ing. Karel Šedý, č. autorizace: 0008957, z 04/2013 (dále též „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je Přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Poznámka

Nemovitost č.p. 1724, Nové Město, Lublaňská 33, Praha 2 se nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, jež stanovuje podmínky pro stavební činnost v rezervaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45453000-7, 45321000-3, 45421100-5, 45262900-0, 45312311-0

Místo plnění veřejné zakázky

Praha, sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení dvorní fasády, výměna oken a zastřešení teras.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 Výzvy - Projektová dokumentace 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 Výzvy - Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 Výzvy - Vzor čestného prohlášení - seznam významných stavebních prací 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 Výzvy - Předložený položkový rozpočet 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích 1. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 Výzvy - Fotodokumentace místa plnění 1. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 8. 6. 2015 Zobrazit
Upravený předložený položkový rozpočet - Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek 8. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 11. 6. 2015 Zobrazit
Upravený předložený položkový rozpočet ze dne 11.06.2015 – Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek 11. 6. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 15. 6. 2015 Zobrazit
Upravený předložený položkový rozpočet ze dne 15.06.2015 - Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek 15. 6. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení - MAO a.s. 30. 6. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 30. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap