Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338 zadávané zadavatelem Dětský domov Plesná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Dětský domov Plesná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

1) Tlaková injektáž zdiva do vyvrtaných otvorů, těsně nad podlahou 1. podzemního podlaží
2) Sanační omítky v místě poruch stávajících omítek, včetně malby
3) Související opravy keramických obkladů
4) Obkopání objektu a dodatečná svislá izolace části obvodových stěn.
5) Související zpevněné plochy
6) Oprava části stávajících anglických dvorků, včetně vstupních schodů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

OB/3-2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Dětský domov Plesná

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Libuše Hoyerová

Kontaktní e-mail: libuse.hoyer@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 776 365 299

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Stavební povolení 6. 3. 2014 Zobrazit
Výzva 6. 3. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace 6. 3. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap