Dokumentace pro provádění stavby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dokumentace pro provádění stavby zadávané zadavatelem DENCOP LIGHTING spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DENCOP LIGHTING spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dokumentace pro provádění stavby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky se pro účely soutěže rozumí dodávka dokumentace pro provádění stavby.
Obsah prováděcího projektu musí být úplný a věcně správný tak, aby splňoval svůj účel, tj. aby prováděcí projekt umožňoval realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení a stavebním povolením.
Dokumentace pro provádění stavby (prováděcí projekt) musí být zpracována minimálně v rozsahu vyplývajícím z vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se všemi obsahovými náležitostmi, které jsou v citovaném právním předpisu uvedeny s tím, že součástí prováděcího projektu bude rovněž vypracovaný výkaz výměr s oceněnými jednotlivými položkami pro jednotlivé materiály, práce a činnosti dle cenové soustavy URS/RTS.
Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Hradský

Kontaktní e-mail: hradsky.pavel@hradsky-dane.cz

Kontaktní telefon: +420 603 446 117

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dokumentace pro provádění stavby.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap