Zajištění dodavatele odborných a obecných školení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění dodavatele odborných a obecných školení zadávané zadavatelem Decoleta, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Decoleta, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění dodavatele odborných a obecných školení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou vzdělávací služby, konkrétně realizace odborných školení a kurzů pro jednotlivé profese a realizace dalších vzdělávacích akcí (dále jen „školení“). Školení jsou určena pro zaměstnance zadavatele a zaměstnance partnera zadavatele společnost MODIA,a.s.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do pěti dílčích částí. Dílčí části veřejné zakázky zahrnují jeden druh souboru příbuzných školení. Specifikace předmětu veřejné zakázky a jednotlivých dílčích částí je obsažena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou součástí.
Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny dílčí části veřejné zakázky zároveň, popřípadě jen na některé dílčí části veřejné zakázky, nebo jen na jednu dílčí část veřejné zakázky. Uchazeči jsou povinni ve své nabídce uvést, které/kterých dílčích částí veřejné zakázky se jejich nabídka týká.
Základním cílem zadávacího řízení je uzavření pěti smluv - pro každou dílčí část veřejné zakázky jednu. Každá smlouva bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

371458

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 345 000,- bez DPH (2 837 450,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 931 045,- bez DPH (2 336 562,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petra Havlíková

Kontaktní e-mail: petra.havlikova@klastromnipack.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění dodavatele odborných a obecných školení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění dodavatele odborných a obecných školení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. (25289667) Dodavatel 2 413 950,- Kč vč. DPH
1 995 000,- Kč bez DPH
Centrum andragogiky, s.r.o. (27489698) Dodavatel 205 700,- Kč vč. DPH
170 000,- Kč bez DPH
VIA ALTA a.s. (26906741) Uchazeč 2 512 435,50 Kč vč. DPH
2 076 393,- Kč bez DPH
TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. (26813335) Uchazeč 187 187,- Kč vč. DPH
154 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap