Pořízení elektrické jednotky a její zabudování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení elektrické jednotky a její zabudování zadávané zadavatelem DAYS MENU s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DAYS MENU s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení elektrické jednotky a její zabudování

Předmět veřejné zakázky

Elektrická jednotka - ŠOKER s chladivem R744 (CO2)
• kapacita mi. 6000 ks jídel á den (v časovém rozmezí od 10h do 21h)-500g/kus
• vstupní teplota jídel +60 až +80 stupňů Celsia,
• výstup -18stupňů Celsia za max. 2 hodiny,
• rozměry technologie cca 12000 x 4300 x 3600 mm,
• provedení Nerez / RAL 9010.
• Manipulační prostor šokeru: provedení Nerez / RAL 9010.
• Střecha šokeru.
Kromě dodání výše uvedeného zařízení včetně zmíněných komponent dodavatel zajistí i instalaci technologie chlazení, projekt instalace technologie chlazení, instalační materiál, tlakové zkoušky, provozní zkoušky, detekci CO2, provozní dokumentaci a provozní náplň.
Veškeré výše uvedené činnosti účastník výběrového řízení zahrne do celkové nabídkové ceny této dodávky.

Poznámka

Doba plnění – po dokončení přípravy ze strany zadavatele do 60 dnů od nahlášení a odsouhlasení připravenosti. Zadavatel předpokládá dokončení připravenosti nejdříve 11/2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 225 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPIC Pce s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Vojtěch Černík

Kontaktní e-mail: vojtech.cernik@rpicpce.cz

Kontaktní telefon: 604318285

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení elektrické jednotky a její zabudování.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap