Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - CNC soustruh

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - CNC soustruh zadávané zadavatelem DAKR spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DAKR spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - CNC soustruh

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks CNC soustružnického centra s protivřetenem, osou Y, poháněnými nástroji a příslušenstvím.
Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2018-1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

DAKR spol. s r.o., Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

24. 7. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DAKR spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Karel Dančák

Kontaktní e-mail: dakr@dakr.cz

Kontaktní telefon: +420 602 763 423

Kontaktní datová schránka: 2efxt9a

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - CNC soustruh.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - CNC soustruh zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gotech s.r.o. (26247496) Uchazeč 77,23 Kč vč. DPH
77,23 Kč bez DPH
TEXIMP spol. s r.o. (45790621) Dodavatel 85,25 Kč vč. DPH
85,25 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap