Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení zadávané zadavatelem D E L F Y s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

D E L F Y s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování a propojení nové kotelny se stávajícím objektem včetně dodávky a instalace příslušného technologického vybavení. Jedná se o dodávku, instalaci a zprovoznění níže uvedených dodávek včetně příslušenství, souvisejícího zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti systému.

Bližší informace a schéma zapojení zařízení je uvedeno v Příloze č. 5: Projektová dokumentace

Poznámka

-Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
-Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
-Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 60 dnů po ukončení lhůty pro podání nabídky.
-Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek, jako součást dokumentace k výběrovému řízení.
-Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce a v případě, že bude v nabídce spatřovat nejasnosti, vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky. Upřesnění či odstranění formálních nedostatků se nesmí týkat obsahu předložené nabídky, zejména takto nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
-Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
-Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 522275

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

10092015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44-60-00-00-6

Místo plnění veřejné zakázky

Most - Velebudice, Dělnická 209, PSČ 43401

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH (2 057 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 10. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: D E L F Y s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Chýle

Kontaktní e-mail: petr.chyle@delfystaviva.cz

Kontaktní telefon: + 420 777 712 272

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap