Vybavení metalografické laboratoře

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení metalografické laboratoře zadávané zadavatelem CZECHmetal spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CZECHmetal spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení metalografické laboratoře

Předmět veřejné zakázky

Tato zakázka na dodávku technologií je rozdělena do tří (3) částí, obdobně jako dle § 98 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“):

Jedná se o zakázku s dílčím plněním/zakázku na části, přičemž rozdělení na dílčí plnění/části je následující:

1. dílčí plnění/část: Soubor vybavení metalografické laboratoře
2. dílčí plnění/část: Laboratorní nábytek
3. dílčí plnění/část: Spektrometr


Specifikace předmětu dodávky pro dílčí plnění č. 1:
- 1 ks metalografické rozbrušovací pily,
- 1 ks metalografického elektrohydraulického lisu,
- 1 ks metalografické brusky/leštičky
- 1 ks digitálního tvrdoměru,
- 1 ks metalografického mikroskopu,
- 1 ks ultrazvukové čističky

Specifikace předmětu dodávky pro dílčí plnění č. 2:
- 3 ks stolů I. + 3 kontejnery
- 5 ks stolů II. + 2 skříňky
- 1 ks psací stůl
- 1 ks skříně pro archivaci vzorků
- 1 ks závěsné skříňky
- 1 ks stůl s výlevkovým modulem
- 1 ks odsávací box
- 1 ks skřínky na kyseliny

Specifikace předmětu dodávky pro dílčí plnění č. 3:
- 1 ks spektrometru

Zájemci tedy mohou podat nabídku na libovolný počet dílčích plnění. Pokud se zájemce uchází o všechna (nebo jen část) dílčích plnění, pak zadavatel požaduje, aby takový zájemce podal pro každé dílčí plnění separátní nabídku.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

644449

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ing. David Frolík

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení metalografické laboratoře.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybavení metalografické laboratoře zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HANYKO Praha s.r.o. (Dílčí plnění 1) (64940152) Dodavatel 2 903 113,- Kč vč. DPH
2 399 267,- Kč bez DPH
MITAR s.r.o. (Dílčí plnění 1) (35688173) Uchazeč 2 610 643,- Kč vč. DPH
2 610 643,- Kč bez DPH
HANYKO Praha s.r.o. (Dílčí plnění 2) (64940152) Dodavatel 203 062,- Kč vč. DPH
167 820,- Kč bez DPH
VWR International s.r.o. (Dílčí plnění 2) (63073242) Uchazeč 209 076,- Kč vč. DPH
172 790,- Kč bez DPH
MITAR s.r.o. (Dílčí plnění 2) (35688173) Uchazeč 249 968,- Kč vč. DPH
249 968,- Kč bez DPH
BAS Rudice spol. s r.o. (16343875) Dodavatel 1 182 896,- Kč vč. DPH
977 600,- Kč bez DPH
HANYKO Praha s.r.o. (Dílčí plnění 3) (64940152) Uchazeč 1 197 295,- Kč vč. DPH
989 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap