Technologie pro povrchové kalení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie pro povrchové kalení zadávané zadavatelem CZECHmetal spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CZECHmetal spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie pro povrchové kalení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka Technologie pro středofrekvenční povrchové kalení (dále jen „technologie“), včetně příslušenství v rámci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CZECHmetal spol. s r.o.“. Poptávaná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

644448

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2016, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ing. David Frolík

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie pro povrchové kalení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 17. 8. 2016 Zobrazit
Přílohy č. 1-6 ZD 17. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 23. 8. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - oprava 23. 8. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 19. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap